Pinterest
Offerte
Reparatie
Contact

Winactie

Win een rolluik

Een rolluik zorgt ervoor dat er weinig koude of warmte verloren gaat. De aluminium lamellen hebben een isolerende schuimkern die in combinatie met de luchtbrug tussen het raam en het rolluik een isolerend effect hebben. Dit zorgt ervoor dat in de winter, de warmte binnen blijft en de koude buiten. En in de zomer net omgekeerd.

en bespaar energie…

Veel van de warmte in huis die je hebt opgestookt verdwijnt via ramen en deuren. Door de extra isolatie van het rolluik kun je tijdens de koude maanden besparen op verwarming. Vooral ’s nachts blijft de warmte netjes binnen.

Hoe doe je mee?

Like het actiebericht op onze Facebookpagina, laat weten waarom jij een rolluik wil winnen en tag in de opmerkingen twee personen uit een ander huishouden die ook een gratis rolluik verdienen!

Uit alle inzendingen woonachtig in Twente verloten we een winnaar.

De loting is onder toeziend oog van onze officedog Puck en zijn collega’s.

Wat win je precies?

  • ZonEx Alu Basic Rolluik
  • Maximale breedte: 2,00 meter
  • Maximale hoogte: 1,80 meter
  • Handbediend
  • Excl. montage

Actievoorwaarden

ZonEx organiseert de ZonEx winactie. Deelnemers van deze Actie maken kans op 1 rolluik zonEx Alu Basis maximale afmetingen 2,00m breed 1,80m hoog, handbediend en exclusief montage

De volgende Actievoorwaarden zijn voor deze Winactie van toepassing:
1 Algemeen
1.1 De Winactie wordt georganiseerd door ZonEx
1.2 Door deel te nemen aan de Winactie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden.
1.3 De Winactie loopt van 6 oktober t/m 31 oktober 2022
1.4 De winnaars worden na 31 oktober 2022 bekend gemaakt via onze Facebookpagina.
1.5 De winnaar maakt binnen 1 week een afspraak met de afdeling planning bij ZonEx aan de Zomerweg 155 in Enschede de door ons te produceren afmetingen door te geven.
1.6 We stellen het op prijs als de winnaar op de foto zou willen om te laten zien aan onze klanten.

2. Deelname aan de Winactie
2.1 De Winactie is geldig voor klanten en niet-klanten van ZonEx (iedereen) woonachtig in Twente of directe omgeving (afzetgebied ZonEx).
2.2 Deelnemen aan de Winactie kan door het bericht op facebook te liken én laat weten waarom hij/zij een rolluik wil winnen en in de opmerkingen twee personen uit een ander huishouden tagt die ook kans zouden willen maken op het winnen van een gratis rolluik
2.3 Deelnemen aan deze Winactie kan alleen in de actieperiode.
2.4 Deelname aan deze Winactie is kosteloos.
2.5 Personen kunnen éénmalig deelnemen aan deze Winactie.
2.6 Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
2.7 De waarde van de prijs kan niet in geld worden uitgekeerd.
2.8 De winnaars ontvangen uitsluitend bericht van ZonEx via social media. Als een winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs niet incasseert dan wel niet op tijd reageert, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere door trekking te bepalen prijswinnaar.

3 Privacy
3.1 De ZonEx privacyverklaring is van toepassing
3.2 De informatie die de deelnemer ZonEx voor deze Winactie verstrekt, wordt gebruikt om de deelnemer te informeren over deze Winactie , uitvoering te geven aan deze Winactie en om contact met de deelnemer op te nemen indien dit nodig is.
3.3 De ingestuurde foto mag door ZonEx opgenomen worden in de beeldbank van ZonEx en in de toekomst gebruikt worden op social media of in commerciële uitingen.

4 Aansprakelijkheid
4.1 ZonEx is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen als gevolg van deelname aan deze Winactie of gebruik(making) hiervan.
4.2 Mocht de Winactie om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort worden, dan is ZonEx niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers en hebben de deelnemers geen recht op een schadevergoeding.
4.3 ZonEx is niet aansprakelijk voor uit de Winactie voortvloeiende kosten en handelingen.
4.4 Ondanks de grootst mogelijke zorg die ZonEx aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Winactie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten, van welke aard dan ook, kunnen ZonEx niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ZonEx in het leven roepen

5 Slotbepalingen
5.1 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
5.2 ZonEx mag deelname aan de Winactie weigeren of beëindigen als de deelnemer handelt in strijd met deze Actievoorwaarden of met de wet of als sprake is van enige vorm van misbruik door de deelnemer. ZonEx mag dit zonder opgaaf van reden doen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade van de deelnemer.