Contact opnemen
Offerte aanvragen
Service
Doe inspiratie op

MVO

ZonEx en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een begrip die als een van onze basis doelstellingen staat. Wij hebben een integrale visie op duurzaam ondernemen en dragen ons steentje bij aan de maatschappij en op het gebied van milieu, direct en indirect. Als onderneming erkennen wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, milieu en product.

Wij streven ernaar om op een realistische wijze duurzame doelstellingen te realiseren. Hierin behouden we het balans tussen commercie en milieubewuste bedrijfsvoering. Dit is een doorlopend proces, door de gehele bedrijfsvoering heen zijn we bewust actief met het optimaliseren van energie gebruik en (grondstof)materialen keuze.

We leveren een bijdrage in sociaal ondernemerschap voor het arbeidsproces alsmede het bieden van gedegen stageplekken. Onze kernpunten zijn Cradle2Cradle, milieu, innovatie, energie & klimaatbeheersing, rechten v/d consumenten, veiligheid in gebruik van de producten & gezondheid en sociaal en menselijk ondernemerschap.

Als partner van MVO Nederland willen we samen naar een duurzame wereld. MVO Nederland brengt partijen samen en verandering tot stand.

“MVO Nederland gelooft in de kracht van bedrijven om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. In onze visie spelen bedrijven een sleutelrol bij het realiseren van weerbare en gelukkige mensen (people), een rijke natuur (planet) en een gezonde economie (profit). Maar bedrijven kunnen dat niet alleen. Overheden, kennisinstellingen, ngo’s, vakbonden zijn belangrijke stakeholders voor het realiseren van een transitie  naar een duurzame wereld. Onze missie is partijen samen te brengen en samen verandering tot stand te brengen.”

Dit doen ze niet nationaal maar ook internationaal. Door nauwer samen te werken kan Europa een voorbeeld worden van een circulaire en inclusieve economie.

MVO-partner-ZonEx

Wij reduceren onze impact op het milieu door het terugdringen van energieverbuik en het in goede banen leiden van het afvalbeheer. Met de juiste toepassing van HR-zonwering wordt het energieverbruik aantoonbaar verminderd.  Aluminium & zonweringsdoek wordt zorgvuldig gerecycled, tevens zijn wij lid van Alu-Eco en staan wij garant voor de het recycling proces met een minimum belasting voor het milieu.

Duurzame ontwikkeling is een grondvest voor ons. Dit betekent o.a. geen kinderarbeid, eerlijke producten, cradle tot cradle,  maar ook efficiënte (her)gebruik van energie en grondstoffen. Duurzame ontwikkelingen zeggen voor ons ook iets over maatschappelijke ontwikkelingen. Mede daarom denkt Zon-Ex mee in verschillende werkgroepen welke direct danwel indirect betrokken zijn bij onze branche.  In het kader van duurzame ontwikkeling zijn verschillende projecten opgestart. Door juist toegepaste zonwering kunt u aanzienlijk op uw energiekosten besparen.

Door goed ondernemerschap dragen wij bij aan de kwaliteit van de samenleving. Dit door ethisch en sociaal ondernemen. We hebben het balans tussen de sociale, ecologische en ecomische dimensie van ondernemen. Ookwel bekend als People, Planet & Profit. We streven ernaar om te blijven ondernemen naar deze richtlijnen.

In 2013 hebben wij voor de eerste keer het Werkpakt keurmerk van de Gemeente Enschede mogen ontvangen, dat aantoont dat ZonEx een gemotiveerde sociaal ondernemer is. Dit is een belangrijke pijler in de visie van de Gemeente Enschede om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te geven. ZonEx levert een aantoonbaar bijdrage aan duurzame oplossingen voor langdurig werkzoekenden en is stagebedrijf. Daarnaast treed ZonEx op als ambassadeur en is een zeer betrokken partner. Er is binnen ons bedrijf o.a.  ruimte voor stageplaatsen maar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn een erkend leerbedrijf waarmee wij de nieuwe generatie de kans geven zich te ontplooien in de maatschappij. Elk jaar wordt opnieuw geëvalueerd of je als ondernemer nog steeds voldoet aan de Werkpakt-keurmerk eisen.

De kern van het Cradle-to-Cradle (C2C) principe ligt in het con­cept: afval is voed­sel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene prod­uct, nut­tig kun­nen wor­den ingezet in een ander product.  Het Cradle-to-Cradle (C2C) principe gaat verder dan enkel duurzaam ondernemen en de toekomste generatie van meer mogelijkheden voorzien. Om hierin te voorzien heeft ZonEx een lijn Cradle-to-Cradle producten in haar collectie. Waaronder recyclebaar ECO-Zonweringsdoek, ECO-Screens of Cradle-to-Cradle binnenzonwering van gerecyclede petflessen.