Pinterest
Offerte
Reparatie
Contact

Duurzaam ondernemerschap

Duurzaam ondernemerschap dat is bij ZonEx de basis. Eén van onze belangrijkste doelstellingen. Wij hebben een integrale visie op duurzaam ondernemen en dragen ons steentje bij aan de maatschappij en op het gebied van milieu, direct en indirect. Als onderneming erkennen wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, milieu en product.

Wij streven ernaar om op een realistische wijze duurzame doelstellingen te realiseren. Hierin behouden we het balans tussen commercie en milieubewuste bedrijfsvoering. Dit is een doorlopend proces, door de gehele bedrijfsvoering heen zijn we bewust actief met het optimaliseren van energie gebruik en (grondstof)materialen keuze.

We leveren een bijdrage in sociaal ondernemerschap voor het arbeidsproces alsmede het bieden van gedegen stageplekken. Onze kernpunten zijn Cradle2Cradle, milieu, innovatie, energie & klimaatbeheersing, rechten v/d consumenten, veiligheid in gebruik van de producten & gezondheid en sociaal en menselijk ondernemerschap.

Duurzaamheid is een grondvest voor ons. Dit betekent o.a. geen kinderarbeid, eerlijke producten, cradle tot cradle,  maar ook efficiënt (her)gebruik van energie en grondstoffen. Duurzame ontwikkelingen zeggen voor ons ook iets over maatschappelijke ontwikkelingen. Mede daarom denkt ZonEx mee in verschillende (lokale)werkgroepen welke direct of indirect betrokken zijn bij onze branche.  In het kader van duurzame ontwikkeling zijn verschillende projecten opgestart om uit te dragen dat men op energiekosten bespaard door de juiste zonwering toe te passen.

De kern van het Cradle-to-Cradle (C2C) principe is dat het product na de levensduur weer moet kunnen worden hergebruikt. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene prod­uct, nuttig kun­nen wor­den ingezet in een ander product.  Het Cradle-to-Cradle (C2C) principe gaat verder dan enkel duurzaam ondernemen en de toekomstige generatie van meer mogelijkheden voorzien.

Wij reduceren onze impact op het milieu door het terugdringen van energieverbuik en het in goede banen leiden van het afvalbeheer. Met de juiste toepassing van zonwering wordt het energieverbruik aantoonbaar verminderd.  Aluminium & zonweringsdoek wordt zorgvuldig gerecycled, tevens staan wij garant voor de het recycling proces met een minimum belasting voor het milieu.

Door goed ondernemerschap dragen wij bij aan de kwaliteit van de samenleving. Dit door ethisch en sociaal ondernemen. We hebben het balans tussen de sociale, ecologische en ecomische dimensie van ondernemen. Ookwel bekend als People, Planet & Profit. We streven ernaar om te blijven ondernemen naar deze richtlijnen.

Sinds 2013 zijn wij door de gemeente Enschede erkend met het Werkpakt keurmerk, dat aantoont dat ZonEx een gemotiveerde sociaal ondernemer is met ruimte voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een belangrijke pijler in de visie van de Gemeente Enschede om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te geven. ZonEx levert een aantoonbaar bijdrage aan duurzame oplossingen voor langdurig werkzoekenden en is stagebedrijf. Daarnaast treed ZonEx op als ambassadeur en is een zeer betrokken partner. Er is binnen ons bedrijf o.a. ruimte voor stageplaatsen en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nieuwe vacatures geven wij altijd eerst door aan het lokale UWV werkbedrijf. Wij zijn een erkend leerbedrijf waarmee wij de nieuwe generatie de kans geven zich te ontplooien in de maatschappij. Elk jaar wordt opnieuw geëvalueerd of je als ondernemer nog steeds voldoet aan de Werkpakt-keurmerk eisen.