Pinterest
Offerte
Reparatie
Contact

ZonEx zoemt…

Weet u ook waarom ZonEx zoemt?

ZonEx hecht veel belang aan een duurzame wereld. Om u en onze leefomgeving iets mooier te maken delen wij ecologische bijenbloemzaadjes uit. Zaai ze en uw tuin heeft binnenkort ook een hoekje aantrekkelijke bloemen voor bijen en vlinders.

Instructie

  • Zaai het bloemenmengsel vanaf begin april in de volle grond.
  • Strooi het zaad op een zonnige plaats waar niet gemaaid wordt
  • Let er op dat het niet te dicht op elkaar ligt.
  • Hark de grond licht door
  • 1 zakje is voldoende voor 1,5 m2 zomerbloemen
  • Na het opkomen de plantjes eventueel verplanten zodat ze 20 cm uit elkaar staan
  • Bloeitijd Juni – September

Waarom ZonEx Zoemt?

Om iets terug te doen voor de samenleving heeft ZonEx de actie ZonEx zoemt opgezet.

Ons prachtige groene Twente is niet kleurrijk genoeg. Er bloeien te weinig bloemen en kruiden om al die bijna 360 soorten bijen die ons land telt, soms met specifieke dieet wensen, van een maaltijd te voorzien. Voor sommige soorten is het al te laat, andere balanceren op het randje van voortbestaan. Daar moet verandering in komen. Gebeurt dat niet dan komen eco-systemen in gevaar, met alle gevolgen van dien.

Bijen zijn met hun bestuivingswerk van groot belang voor onze voedselvoorziening en die van vogels en vele andere dieren. Zelf kampen ze met voedselgebrek waardoor ze in aantal en in aantallen soorten hard achteruit gaan. Dat geldt niet alleen voor de solitair levende, wilde bijen, ook onze honingbijen hebben last van voedselschaarste. Voorop staat dat bij inzaaien of beplanten van percelen alle bijen er baat bij hebben.

ZonEx wil met deze actie bijdragen tot een verbeterde bijenpopulatie in Enschede en directe omgeving, mede zorg dragen voor meer bewustwording van de noodzaak van biodiversiteit en en het meer kleurrijk maken van de natuur.

Wij delen een mengsel van bloemenzaad uit aan klanten, dit is een speciaal samengestelde mix van soorten die een grote aantrekkingskracht hebben op vooral bijen en andere vliesvleugelige. Bijen zijn zeer belangrijk voor de bestuiving van bijv. bloemen, groenten en fruit. Dit mengsel zorgt ervoor dat we de massale uitsterfte van de bijen wat tegengaan door een “bijvriendelijke” omgeving te creëren.

Kijk ook eens op https://enschede.bijenhouders.nl/