Contact opnemen
Offerte aanvragen
Service
Doe inspiratie op

ZonEx zoemt…

ZonEx zoemt…

Hét thema tijdens ons 50 jarig jubileum.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van onze basis doelstellingen. Wij dragen ons steentje bij aan de maatschappij onder andere op het gebied van milieu, direct en indirect. Als onderneming erkennen wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, milieu en product.

Wij streven ernaar om op een realistische wijze duurzame doelstellingen te realiseren. Hierin behouden we de balans tussen commercie en milieubewuste bedrijfsvoering. Dit is een doorlopend proces, door de gehele bedrijfsvoering heen zijn we bewust actief met het optimaliseren van energie gebruik, materialen (grondstoffen) keuze en sociaal ondernemerschap door het bieden van aangepaste werkplekken en stageplekken. Sinds 2013 zijn wij erkend door de gemeente Enschede met het werkpakt keurmerk.

Tijdens ons jubileumfeest vragen wij onze gasten, indien zij overwegen een attentie voor ons mee te nemen dit te doen in de vorm van een donatie voor de NBV afdeling Enschede tbv behoud en uitbreiding van de leefomgeving van de bijen!

U kunt uw donatie overmaken op NL84RABO0332512215 tnv ZonEx 50 jaar

Bestuivers in nood

Ons prachtige groene land is niet kleurrijk genoeg. Er bloeien te weinig kruiden om al die bijna 360 soorten bijen die ons land telt, soms met specifieke dieet wensen, van een maaltijd te voorzien. Voor sommige soorten is het al te laat, andere balanceren op het randje van voortbestaan. Daar moet verandering in komen. Gebeurt dat niet dan komen eco-systemen in gevaar, met alle gevolgen van dien.

Bijen zijn met hun bestuivingswerk van groot belang voor onze voedselvoorziening en die van vogels en vele andere dieren. Zelf kampen ze met voedselgebrek waardoor ze in aantal en in aantallen soorten hard achteruit gaan. Dat geldt niet alleen voor de solitair levende, wilde bijen, ook onze honingbijen hebben last van voedselschaarste. Voorop staat dat bij inzaaien of beplanten van percelen alle bijen er baat bij hebben.

ZonEx wil met deze donatie bijdragen tot een verbeterde bijenpopulatie in Enschede en directe omgeving, mede zorg dragen voor meer bewustwording van de noodzaak van Bijen en het meer kleurrijk maken van de natuur.

  • meer bewustwording voorlichting op/voor scholen en bezoekers aan de bijenstal (Ledeboerpark)
  • bloemenzaad voor het zaaien van bloemen aan scholieren geven alsmede aan bezoekers aan de bijenstal
  • aanschaf van een aantal observatiekasten
  • bijenstal met bijenkast voor nieuw startende imkers