Pinterest
Offerte
Reparatie
Contact

ZonEx zoemt…

ZonEx zoemt… Een project wat wij in 2018 zijn gestart om ons sterk te maken voor behoud van de biodiversiteit. Met het weggeven van zakjes bloemenzaad aan en klanten en met onze producten dragen wij een steentje bij voor het behoud van bijen en insecten in de natuur, waar ze nuttig werk kunnen verrichten.

Wij streven ernaar om op een realistische wijze duurzame doelstellingen te realiseren. Hierin behouden we de balans tussen commercie en milieubewuste bedrijfsvoering. Dit is een doorlopend proces, door de gehele bedrijfsvoering heen zijn we bewust actief met het optimaliseren van energie gebruik, materialen (grondstoffen) keuze en sociaal ondernemerschap door het bieden van aangepaste werkplekken en stageplekken. Sinds 2013 zijn wij erkend door de gemeente Enschede met het werkpakt keurmerk.

Bestuivers in nood

Ons prachtige groene land is niet kleurrijk genoeg. Er bloeien te weinig kruiden om al die bijna 360 soorten bijen die ons land telt, soms met specifieke dieet wensen, van een maaltijd te voorzien. Voor sommige soorten is het al te laat, andere balanceren op het randje van voortbestaan. Daar moet verandering in komen. Gebeurt dat niet dan komen eco-systemen in gevaar, met alle gevolgen van dien.

Bijen zijn met hun bestuivingswerk van groot belang voor onze voedselvoorziening en die van vogels en vele andere dieren. Zelf kampen ze met voedselgebrek waardoor ze in aantal en in aantallen soorten hard achteruit gaan. Dat geldt niet alleen voor de solitair levende, wilde bijen, ook onze honingbijen hebben last van voedselschaarste. Voorop staat dat bij inzaaien of beplanten van percelen alle bijen er baat bij hebben.

Ons prachtige groene Twente is niet kleurrijk genoeg. Er bloeien te weinig bloemen en kruiden om al die bijna 360 soorten bijen die ons land telt, soms met specifieke dieet wensen, van een maaltijd te voorzien. Voor sommige soorten is het al te laat, andere balanceren op het randje van voortbestaan. Daar moet verandering in komen. Gebeurt dat niet dan komen eco-systemen in gevaar, met alle gevolgen van dien.

Bijen zijn met hun bestuivingswerk van groot belang voor onze voedselvoorziening en die van vogels en vele andere dieren. Zelf kampen ze met voedselgebrek waardoor ze in aantal en in aantallen soorten hard achteruit gaan. Dat geldt niet alleen voor de solitair levende, wilde bijen, ook onze honingbijen hebben last van voedselschaarste. Voorop staat dat bij inzaaien of beplanten van percelen alle bijen er baat bij hebben.

ZonEx wil met deze actie bijdragen tot een verbeterde bijenpopulatie in Enschede en directe omgeving, mede zorg dragen voor meer bewustwording van de noodzaak van biodiversiteit en en het meer kleurrijk maken van de natuur.

Wij delen een mengsel van bloemenzaad uit aan klanten, dit is een speciaal samengestelde mix van soorten die een grote aantrekkingskracht hebben op vooral bijen en andere vliesvleugelige. Bijen zijn zeer belangrijk voor de bestuiving van bijv. bloemen, groenten en fruit. Dit mengsel zorgt ervoor dat we de massale uitsterfte van de bijen wat tegengaan door een “bijvriendelijke” omgeving te creëren.

Instructie

  • Zaai het bloemenmengsel vanaf begin april in de volle grond.
  • Strooi het zaad op een zonnige plaats
  • Let er op dat het niet te dicht op elkaar ligt.
  • Hark de grond licht door
  • 1 zakje is voldoende voor 1,5 m2 zomerbloemen
  • Na het opkomen de plantjes eventueel verplanten zodat ze 20 cm uit elkaar staan
  • Bloeitijd Juni – September